El Restaurant

bayer 1431

La Sala del Restaurant ha estat dissenyada sota la filosofia del reciclatge i la reutilització, basant-nos en l’esperit de segones oportunitats… on unes reixetes de cuina que es converteixen en estructures ornamentals, uns encofrats d’obra donen forma a la fisonomia de les parets… i que en conjunt aconsegueixen armonitzar als mobles i a la resta d’objectes reutilitzats que composen la Sala.

L’espai té aformanent per a més de 80 persones.