Nota legal

DADES D’IDENTIFICACIÓ

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA (endavant FORMACIÓ I TREBALL), és una entitat inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb inscripció núm. 670. El seu domicili és Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930); N.I.F. G-60229846; Correu electrònic: fit@formacioitreball.org

VIGÈNCIA DE LA INFORMACIÓ

L’accés a la pàgina web de FORMACIÓ I TREBALL i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

FORMACIÓ I TREBALL es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís algun, les condicions d’ús. Per això, l’Usuari/ària haurà de comprovar si s’han produït canvis sempre que accedeixi a la pàgina web. Cada vegada que utilitzi la web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment.

Tots els camps dels formularis de recollida de dades que es posen a la disposició de l’Usuari/ària en aquesta Web són obligatoris. La no comunicació d’aquestes dades podria derivar en la impossibilitat d’atendre la seva petició.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la Pàgina Web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de FORMACIÓ I TREBALL o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals.

L’Usuari/ària podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents precisaran d’una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació. En concret, es prohibeix a l’Usuari/ària reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

En cap cas l’accés a aquesta Pàgina Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.

PROPIETAT INDUSTRIAL

Les marques i logotips presents en aquesta Pàgina Web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

Igualment, els logos que identifiquen a FORMACIÓ I TREBALL són propietat de la mateixa.

www.formacioitreball.org és un domini registrat per FORMACIÓ I TREBALL. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin els del titular, de manera que puguin causar confusió entre els nostres clients o descrèdit a l’empresa.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal de la Pàgina al disc dur de l’ordinador de l’Usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació del qualsevol signe distintiu anteriorment esmentat i que es trobin en aquest lloc web, excepte autorització expressa del titular d’aquests.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

FORMACIÓ I TREBALL es pren de debò la privacitat de les dades dels Usuaris/àries i, per això, aplica una Política de Privadesa basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea.

Per obtenir més informació, consulti la nostra Política de privacitat

AUTOCANDIDATURA

L’Usuari/ària pot presentar la seva candidatura com a personal d’Estructura i/o Voluntariat de FORMACIÓ I TREBALL a través de la pàgina web “La Fundació/Sobre nosaltres” i “Col·labora/Voluntariat”, respectivament. Per a això serà necessari que empleni formulari amb la finalitat d’introduir les seves dades.

El tractament de les dades facilitades es regirà per l’establert en la “Política de Privacitat” que s’indica a l’apartat anterior. Qualsevol documentació o informació que excedeixi de la necessària per a la valoració del perfil professional serà eliminada.

FORMACIÓ

L’Usuari/ària pot accedir als Cursos de FORMACIÓ I TREBALL a través de la pàgina web “La Formació”. Per a això serà necessari que empleni formulari amb la finalitat d’introduir les seves dades.

El tractament de les dades facilitades es regirà per l’establert en la “Política de Privacitat” que s’indica a l’apartat anterior. Qualsevol documentació o informació que excedeixi de la necessària per a la valoració del perfil professional serà eliminada.

DONACIONS

L’Usuari/ària pot accedir a realitzar una Donació a FORMACIÓ I TREBALL a través de la pàgina web “Col·labora/Producte” si és en espècie i a la pàgina web “Col·labora/Econòmica” si és una aportació econòmica. Per a això serà necessari que empleni formulari amb la finalitat d’introduir les seves dades de donatiu i contacte.

El tractament de les dades facilitades es regirà per l’establert en la “Política de Privacitat” que s’indica a l’apartat anterior. Qualsevol documentació o informació que excedeixi de la necessària per a la valoració del perfil professional serà eliminada.

RESPONSABILITATS

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per FORMACIÓ I TREBALL, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

FORMACIÓ I TREBALL refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, FORMACIÓ I TREBALL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

FORMACIÓ I TREBALL tampoc pot garantir la continuïtat del funcionament de la Pàgina Web, així com que es trobi a tot moment operativa i disponible.

En cap circumstància, FORMACIÓ I TREBALL es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la Pàgina.

ÚS DE COOKIES

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil així com una eina estadística per obtenir dades estadístiques de l’ús del web. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar a l’Usuari. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Avís Legal queda subjecte a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte o controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la pàgina web, així com qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment, l’Usuari i acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.