D’ins, l'escola-restaurant

A D’ins treballem cada dia amb una mirada àmplia, som a prop de les persones i a prop de la societat.

FILOSOFIA

Hem creat amb esforç i pas ferm un model d’escola-restaurant compromès amb el creixement personal i professional dels alumnes

Sabem que el procés d’aprenentatge es viu des de realitats personals molt diverses i és per això que formem i acompanyem amb una visió integral.

La formació tècnica a través de l’experimentació va lligada a la formació personal i relacional. Sabem que les habilitats pròpies de cada perfil professional es posen en marxa quan els alumnes saben llegir-se a ells mateixos, relacionar-se amb el seu entorn i identificar allò que saben fer millor.

Aprendre a fer, fent. Formem professionals en un entorn real de treball, aquest és valor diferencial de D’ins. El nostre repte diari és oferir la millor professionalitat amb la màxima qualitat de servei. En aquest context d’aprenentatge apropem els alumnes a la seva posició futura en el mercat de treball però en un espai segur, de complicitat, suport i reconeixement mutu. Equivocar-se, millorar cada dia, perseverar i gaudir de la feina ben feta amb un objectiu compartit. Aquest és el sentit cada cosa que fem.

VALORS

Amb la seva línia educativa i productiva, està vinculada als valors de la Fundació Formació i Treball i té, també, uns valors propis com a projecte únic

Les nostres formacions estan obertes a tothom, generem també un apropament entre els clients i els mateixos alumnes, sovint dos mons d’una mateixa societat.

Dignitat

Formem persones i les preparem amb les millors eines possibles per poder fer el salt a feines que els permetin ser autònomes i avançar en el seu projecte de vida.

Sostenibilitat

L’activitat diària de D’ins es fa des de la filosofia del reaprofitament alimentari i evitant el malbaratament dels recursos; i donem sortida la majoria dels aliments que ens arriben.

Proactivitat

A l’escola-restaurant busquem oportunitats de creixement i d’innovació;  impulsem activitats econòmiques i iniciem noves metodologies i estratègies didàctiques per a la transmissió de coneixement.

Cultura de l’esforç

Creiem en la transmissió d’aquest valor en el nostre dia a dia, conjuntament amb la resiliència, i sabem que esforçar-se només té sentit si el nostre esforç està dirigit cap a la millora del nostre benestar.

Passió

És l’essència de D’ins, ens apassiona el que fem, treballar amb persones i per a les persones; impulsem projectes, trajectòries professionals i vitals.

Treball en equip

Fomentem la confiança en l’altre, la comunicació oberta, la responsabilitat vers el conjunt i el suport mutu. És el que dóna sentit a tot el fem i allò que ho fa possible.

EQUIP

D’ins és un projecte encapçalat per un equip multidisciplinari

Els seus professionals provenen de sectors i trajectòries diferents i aporten el seu bagatge per enriquir i innovar des de cada àmbit. La clau del seu treball és la coordinació constant.

IMG Equip - D'Ins Escola

L’equip tècnic

Està format per persones formades en les ciències socials (pedagogia, psicologia, educació social) amb experiència en formacions per a l’ocupació i en l’atenció i seguiment a col·lectius d’atenció social prioritària. Acullen i acompanyen els alumnes al llarg de tota la formació faciliten la integració dels coneixements a través de l’orientació i la formació en competències transversals.

L’equip de docents

Els docents de D’ins provenen de projectes d’hostaleria i restauració molt diversos amb un bagatge professional molt sòlid en el sector.

Tenen sempre un doble perfil; la visió educativa, des de la qual aporten  metodologies didàctiques de transmissió de coneixement tècnic, i la visió productiva, des d’on faciliten als alumnes un aprenentatge significatiu en el context real del restaurant  i fan possible l’execució productiva.

VESSANTS

Educativa, professional i solidària

Educativa

Treballem amb una metodologia molt activa i vivencial, on l’eix vertebrador sigui l’acompanyament intensiu de l’alumnat i l’empoderament de les seves competències, fent especial èmfasi en aquelles de tipus transversals. Apostem per desenvolupar i perfeccionar de manera integral perfils de diferents tipologies. La formació de D’ins és un camí real en el sector de la restauració i l’hostaleria. Una manera d’aprendre en un context que els convertirà en els professionals del demà.

Professional

El nostre projecte té un objectiu eminentment professionalitzador. Volem que les persones que treballin amb nosaltres aprenguin en un entorn professional / laboral real i puguin conèixer de primera mà el tracte amb la clientela real en un establiment obert al públic. Volem empoderar els nostres treballadors i les nostres treballadores, que desenvolupin les seves capacitats i tinguin un espai on potenciar-les. A més, fem una aposta per facilitar l’adaptabilitat de l’alumnat als nous escenaris del mercat laboral, on cada vegada més la qualificació professional esdevé un factor estratègic i d’ocupabilitat.

Solidària

D’ins va més enllà de les aules i del servei de restauració a l’ús. A més de treballar amb persones en risc d’exclusió social, també desenvolupem diferents projectes solidaris amb l’objectiu de cobrir una necessitat tan bàsica com és el menjar per a aquelles persones i famílies que més ho necessiten. Per exemple a través de menjadors socials, beques en menjadors escolars o lliurament d’aliments a famílies amb menys recursos econòmics derivades pels serveis socials o altres agents socials.